MUDr. Ilona DIVÁCKA, MBA, LL.M.
Vodopad.cz

Demence (Alzheimerova demence, vaskulární demence)

Demence je soubor příznaků, kam patří pokles paměti (nejmarkantnější v procesu učení se novým informacím), úpadek úsudku a myšlení (plánování, organizování a všeobecné zpracování informací), úbytek emoční kontroly a motivace, poruchy chápání, uvažování, orientace a řeči
  • Demence je soubor příznaků, kam patří pokles paměti (nejmarkantnější v procesu učení se novým informacím), úpadek úsudku a myšlení (plánování, organizování a všeobecné zpracování informací), úbytek emoční kontroly a motivace, poruchy chápání, uvažování, orientace a řeči.
  • Vyskytuje se zhruba u 5% osob starších 65 let a u 20% osob nad 80 let věku.
  • Prognóza: Asi desetinu demencí je možno zcela vyléčit (např. při snížené funkci štítné žlázy, nedostatku vitamínu B12).
  • Nejčastěji vyskytujícími se typy demence je Alzheimerova demence a demence vaskulárního typu (viz níže).
  • Klinický obraz: Krátkodobá paměť bývá u pacientů zhoršena více než dlouhodobá. Na rozdíl od běžné zapomnětlivosti poruchy paměti při demenci vedou k podstatnému narušení každodenních činností. Postižení jedinci nejsou schopni účelně plánovat své aktivity, dochází ke zpomalení toku myšlenek. Jedinec má problémy v komunikaci, např. se hůře zapojuje do konverzace s více lidmi a špatně přesunuje pozornost z jednoho podnětu na druhý. Často dojde ke zvýraznění charakterových rysů, které byly přítomny před začátkem choroby. Emotivita je labilní.

ALZHEIMEROVA DEMENCE

  • Demence s charakteristickými anatomickými a chemickými změnami na mozku.
  • Začíná plíživě a pomalu v období několika let. Může začínat už ve středním věku, ale častěji se objevuje ve vyšším věku. Zhoršení duševních funkcí bývá rovnoměrné.
Léčba: Farmaka: inhibitory acetylcholinesterázy (rivastigmin, donepezil ) v max. tolerovaných dávkách, lecitin, tzv. scavengery volných kyslíkových radikálů (vitamín E, vitamin C, přípravky se selenem), nootropika (extrakty Ginkgo biloba).Demenci často provází úzkost - lze ji léčit anxiolytiky, nespavost - hypnotiky, depresi - antidepresivy a neklid atypickými neuroleptiky nebo butyrofenony. Dále psychoterapie zaměřená na udržení základních aktivit a dovedností, spolupráce s rodinou.

VASKULÁRNÍ (CÉVNÍ) DEMENCE

  • Je způsobena nekrózou (infarktem) mozku při cévním onemocnění včetně hypertenze.
  • Onemocnění se vyskytuje ve vyšším věku a má obvykle je náhlý začátek. Narušení duševních funkcí bývá nerovnoměrné podle oblastí postižených infarktem., takže se může vyskytnout ztráta paměti, zhoršení intelektu a ložiskový neurologický nález při zachovalém náhledu a úsudku.

Léčba: Farmaka: Pokud jsou cévní onemocnění a vyšší tlak správně léčeny, lze předejít rozvoji demence tohoto typu.

20.7.2012

Adresa ordinace

Sudkova 686/2a
109 00 Praha 10
Horní Měcholupy

zobrazit na mapě

 

Kontakt

Telefon na objednání:
+420 274 772 732

Fax:
+420 274 770 235

Email:
info@vodopad.cz

 

Ordinační doba

Pondělí 07.00 - 15.00
Úterý 07.00 - 12.00
Středa 07.00 - 18.00
Čtvrtek 07.00 - 11.00
Pátek 07.00 - 09.00

Zajímavé odkazy