MUDr. Ilona DIVÁCKA, MBA, LL.M.
Vodopad.cz
Úvodní strana / Choroby

Demence (Alzheimerova demence, vaskulární demence)

Demence je soubor příznaků, kam patří pokles paměti (nejmarkantnější v procesu učení se novým informacím), úpadek úsudku a myšlení (plánování, organizování a všeobecné zpracování informací), úbytek emoční kontroly a motivace, poruchy chápání, uvažování, orientace a řeči

Poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek

alkohol, opioidy, kanabinoidy, kokain, halucinogeny

Schizofrenie

Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které zásadním způsobem mění prožívání a chování nemocného člověka, omezuje jeho sociální přizpůsobivost, pracovní schopnosti a zhoršuje kvalitu jeho života.

Bipolární afektivní porucha (dříve maniodepresivní psychóza)

Onemocnění charakterizované opakovanými epizodami narušené nálady. Tato porucha spočívá ve střídání nadnesené nálady, zvýšené aktivity a energie (mánie nebo hypománie), jindy naopak skleslé nálady, snížené energie a aktivity (deprese).

Neurotické poruchy

agorafobie, sociální fobie, specifické fobie, panická porucha, obsedantně kompulzívní porucha

Hypochondrická porucha

Hlavním rysem je trvalá a nepřiměřená starost o vlastní zdraví.

Poruchy příjmu potravy

(mentální anorexie, mentální bulimie)

Poruchy spánku

(nespavost, náměsíčnictví, noční děsy a noční můry)

Poruchy pohlavní identity

transsexualismus, transvestitismus dvojí role

Poruchy sexuální preference

fetišismus, fetišistický transvestitismus, exhibicionismus, voyerství, pedofilie

Patologická sexuální agresivita

tušéři a frotéři, žiletkáři, sadismus, masochismus

Návykové a impulzivní poruchy

Patologické hráčství, patologické zakládání požárů, kleptománie

Adresa ordinace

Sudkova 686/2a
109 00 Praha 10
Horní Měcholupy

zobrazit na mapě

 

Kontakt

Telefon na objednání:
+420 274 772 732

Fax:
+420 274 770 235

Email:
info@vodopad.cz

 

Ordinační doba

Pondělí 07.00 - 15.00
Úterý 07.00 - 12.00
Středa 07.00 - 18.00
Čtvrtek 07.00 - 11.00
Pátek 07.00 - 09.00

Zajímavé odkazy